Cookies Policy

Cookies Policy

เว็บไซต์ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ดำเนินการโดย บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยินยอม ใช้คุกกี้ตามเงื่อนไขแห่งนโยบายนี้

คุกกี้ คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบันของท่าน การตั้งค่าอื่นๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมได้


ประโยชน์ของคุกกี้

การรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ จะทำให้เราสามารถทราบและมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ นอกจากนี้ คุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ไว้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับค่าที่ตั้งไว้เดิมแต่แรกทุกครั้งที่ใช้งาน หากคุกกี้ถูกลบ การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น


การใช้งานคุกกี้

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel-tags) บนบริการของเรา (รวมเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้น เบราว์เซอร์ใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากเรา


เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้งานล่าสุดของท่าน เป็นต้น


นอกจากนั้น ยังมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่าง ๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น


สำหรับประเภทคุกกี้ ที่เราใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้


  1. คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
    คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ ของเราได้อย่างปลอดภัย

  2. คุกกี้เพื่อการให้บริการ
    คุกกี้เพื่อการให้บริการ จะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

  3. คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ
    คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านและกลุ่มเป้าหมายในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เรารู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดย โรงแรมรอยัล ริเวอร์ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าและ/หรือบริการให้ตรงกับความสนใจของท่านและเข้ากับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเอง และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
cookies policy