Travel

มาตรการป้องกัน Covid-19

7,524 views

        จากสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (Covid-19) ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง ทางThe Royal River Hotel ได้เพิ่มมาตรการเตรียมความพร้อมและยกระดับมาตรการเฝ้าระวังขั้นสูงในการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส The Royal River Hotel ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน และผู้ที่มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อป้องกัน Covid-19 ดังต่อไปนี้

???? มีจุดบริการเจลล้างมือให้บริการลูกค้า ตามจุดสำคัญต่าง ๆ ภายในโรงแรม

???? ทำความสะอาดทุกพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
???? พนักงานแม่บ้าน สวมถุงมือยาง และ หน้ากากอนามัย ขณะทำความสะอาด
???? พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศทั่วบริเวณทุกชั่วโมง

???? ตรวจวัดไข้พนักงานทุกครั้ง เมื่อเข้าปฏิบัติงาน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
???? มีจุดบริการวัดไข้สำหรับลูกค้าบริเวณล็อบบี้และหน้าห้องประชุม
         เราใส่ใจทุกขั้นตอนเพื่อคุณลูกค้าที่มาใช้บริการ The Royal River Hotel ไม่ว่าจะเป็นห้องพัก งานประชุม หรือส่วนอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยและเพื่อช่วยป้องกันและชะลอการแพร่กระจายของไวรัส
 

"เราจะผ่านพ้นวิกฤติ Covid-19 ไปด้วยกัน" 

Recomment

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
cookies policy